Betingelser

1. Generelt

Disse handelsbetingelser gælder for bestilling af abonnement hos Kroghs Retsregler, CVR-nr. 29203768 tlf.nr. 76401200, Porschevej 12, 7100 Vejle.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du bestiller dit abonnement.

Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det automatisk fortsætter til gældende abonnementspris, indtil det opsiges. Gældende abonnementspriser kan ses på https://kroghsretsregler.dk.linux201.unoeuro-server.com/registrere/. Abonnementet er gældende pr. løbende kalenderår.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Du er ansvarlig for, at de personoplysninger, du indtaster som led i din bestilling, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2. Betaling og kvittering

På kroghsretsregler.dk kan der ikke benyttes betalingskort.

Når du bestiller dit abonnement hos Kroghs Retsregler sender vi en kvittering til dig via e-mail med en adgangskode og en bekræftelse på dit abonnement. Du vil modtage en faktura på dit abonnement indenfor 2-3 hverdage efter bekræftelse. Betaling af faktura skal falde senest 10 hverdage efter bekræftelse. Endelig aftale mellem dig og Kroghs Retsregler er først indgået, når Kroghs Retsregler har registeret betaling af din faktura.

3. Sikkerhed

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven.

4. Ændring til medlemsskab

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af abonnementspakke m.m. gøres det på salg@kroghsretsregler.dk . Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer m.m., da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, den skal træde i kraft.

5. Opsigelse

Dit abonnement er løbende og fornyes derfor automatisk. Ønsker du at opsige dit abonnement, kan du gøre det via salg@kroghsretsregler.dk. Dit abonnement kan opsiges med en måneds varsel. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnement, og fritager dig ikke for betaling.

6. Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. 
Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du har modtaget din bekræftelse for abonnement. Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du skal give denne underretning telefonisk eller skriftligt via salg@kroghsretsregler.dk inden fristens udløb.